Priser

Det statliga tandvårdsstödet

Stödet innebär att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en tandvårdscheck.
Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 600 kronor vartannat år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.
Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. Skyddet innebär att om Du som patient har kostnader mellan 3 001 – 15 000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader som överstiger 15 000 kronor ersätts med 85 procent.
Kostnader upp till 3 000 kronor får Du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget). Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som Du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset.
Det finns också ett omfattande regelverk i vilken tandvård som ersätts av tandvårdsstödet.

Kommentera