Rotfyllning

Inuti tanden finns ett hålrum, pulpan, och här ryms en blodkärls- och nervrik vävnad.

Pulpan kan skadas till exempel genom:

• Djupa karies angrepp
• Stora djupa fyllningar
• Trauma mot tanden, till exempel ett slag

Ilningar som övergår i intensiv värk i perioder om några minuter åt gången kan vara det första tecknet på en pulpa skada. Ofta framkallas dessa symptom av värme eller kyla. Detta är ett tecken på inflammation i pulpan. Så småningom ”dör” nerven och besvären går tillfälligt över. Processen i tanden fortsätter dock och inflammationen samt den eventuella infektionen sprider sig till vävnaden runt roten och en så kallad ”varbildning”, peri apikalosteit, uppstår.

Denna infektion kan under långa tider vara helt symptomfri och upptäcks då endast på en röntgenbild. Man kan också få kraftig värk eller upptäcka en liten var kula (ser ut som en vanlig finne) med eller utan större svullnad på tandköttet nära tanden.

Behandlingen består i att tandens rotkanaler måste rensas rena från pulpa rester och eventuella bakterier, varefter kanalerna förseglas med en rotfyllning, som når ända ned till rotspetsen. Denna behandling är ofta tidsödande och kan kräva flera besök. Man lägger då bakteriedödande och smärtstillande medel i rotkanalerna mellan besöken. Vi använder av diod laser för att rensa och döda bakterier i huvud kanal och med effektivaste för sidokanaler som vi kan inte göra rent med konventionella teknik  för rotfyllning.

Kommentera