Tandproteser

Tandproteser ersätter förlorade tänder
Om man har ett mindre antal egna tänder kvar kan delprotes ersätta de man förlorat. De egna tänderna skall ha samma skötsel oavsett de är få eller många. En delprotes får stöd av de kvarvarande egna tänderna med klamrar eller knäppen. Sådana konstruktioner blir lätt fäste för matrester och bakteriebeläggningar och kräver därför omsorgsfull rengöring så att inte stödtänderna tar skada.

Tugga med helprotes
Helproteser som ersätter samtliga tänder, vilar på det slemhinneklädda käkbenet och är utformade så att munnens muskler skall hålla dem på plats. Att tugga med helproteser kräver en delvis annan teknik eftersom maten behöver placeras jämnt mellan tandraderna för att proteserna inte skall tippa under tuggningen. Att bita av t.ex. ett äpple med framtänderna är ofta omöjligt, bättre att skära äpplet i lagom stora bitar med en kniv. Generellt kan man säga att det tar litet längre tid att tugga med proteser än om man har fastsittande tänder. Att vänja sig vid helproteser är en process som kan ta lång tid och kräva mycket tålamod. Protesfixativ kan vara till god hjälp men även här bör man ta råd av sin tandläkare.

Slemhinnan under protesen
God passform på protesen är en förutsättning för god funktion. Eftersom käkbenet förändras med åldern behöver protesernas passform kontrolleras regelbundet så att de inte börjar skava om käkbenet sjunkit. Förändringar i käkbenet sker långsamt vilket innebär att man successivt kan anpassa sig till en sämre funktion och inte märker att proteserna glappar. En proteskontroll innebär också en kontroll av den protesbärande slemhinnan som kan bli inflammerad, s.k. protesstomatit. Protesstomatit är vanligen inte förknippad med mera påtagliga obehag men slemhinnan blir rodnad och passformen på protesen sämre. Detta inträffar särskilt lätt om slemhinnan är tunn eller/och torr.

Saliven viktig
Muntorrhet är besvärande för protesbärare därför att salivens skyddande mucinslager mellan protesen och slemhinnan saknas. Utöver ökad risk för skavsår och protesstomatit leder muntorrhet också till sämre vidhäftning av protesen. Två glaskivor som trycks emot varandra är lätta att sära på men om man har ett vätskeskickt emellan sugs de emot varandra.Det är denna sugeffekt av saliven mellan protesen och underlaget som går förlorad när man är muntorr och proteserna sitter inte.

Rengöring av protesen
Måste man ta ut protesen på natten? Eftersom delproteser är fästa vid de egna tänderna kan det vara klokt att låta dem vila från klamrar eller andra fästen under natten. Om man tar ut helprotesen nattetid får slemhinnorna vila men av trivselskäl kan det för många vara viktigt att inte vara tandlös under natten. Väljer man att ha helproteserna i munnen under natten skall munnen och proteserna vara väl rengjorda innan man går till sängs. Om dagens bakteriebeläggning på protesens insida ligger an mot slemhinnan hela natten uppstår stomatit även om man har gott om saliv.

När proteserna inte är i munnen skall de förvaras fuktigt för att inte plasten som protesen är gjord av skall förändras. På apotek och i livsmedelsaffärer finns speciella rengöringstabletter för proteser och speciella borstar. Man bör rådgöra med sin tandläkare/tandhygienist om vad som passar bäst.

Implantat och protes
Implantat är tänder som sitter fast på inopererade skruvar i käkbenet och är i den meningen fastsittande proteständer som har mycket god funktion. Det går inte karies i metallskruvarna
men även vid implantat är det viktigt med en god munhygien. Råd om lämpliga hjälpmedel och hur implantatbron skall hållas ren får man bäst av behandlande tandläkare.

Författare
Gunilla Nordenram, Universitetslektor, avdelningen för Geriatrisk odontologi, Odontologiska Institutionen, Huddinge sjukhus, Karolinska institutet

Kommentera