Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd eller anser dig felbehandlad, ska du i första hand vända dig till din tandläkare eller tandhygienist för att reda ut eventuella missförstånd.

​Om ni inte kommer till en bra överenskommelse prata med klinikchefen.

Kommentera