Pelare – stifttand

Ibland kan en tand vara så svårt skadad att det inte finns tillräckligt med fäste för en krona.

Då måste en förankring ned i tandens rot göras. Det krävs då att tanden först är rotfylld.

Rotkanalen vidgas först med speciella borr, varefter man tar ett avtryck av kanalen. En gipsmodell av denna framställs, med vars hjälp en tandtekniker gjuter en pelare i guld eller titan.

Denna pelare utformas så, att den både går ned i roten med ett anpassat stift och dessutom ersätter den saknade tandvävnaden ovanför roten så att en krona lätt kan fästas på konstruktionen.

Pelaren cementeras fast i tanden med ett cement, vanligen av typen plast- eller zinkfosfatcement.

Man kan även hos tandläkaren framställa en pelare direkt på roten. Detta görs då med hjälp av ett kolfiberstift, som fästs i roten med ett speciellt compositcement. På detta stift byggs en pelardel med compositplast.

Under tiden mellan avtryck och cementering får man en provisorisk tand i plast.

Kommentera