Porslinsinlägg

Om en tand behöver lagas, men en vanlig fyllning inte bedöms som tillräckligt hållfast, kan ett porslinsinlägg vara ett bra alternativ.

Inlägg kan även framställas i guld eller i något keramiskt material.

bild2.gif

Bilden visar en mycket kariesskadad tand.

Den gamla fyllningen borras bort, eventuell karies avlägsnas och tanden slipas till så att ett inlägg kan få plats. Därefter tas ett avtryck och en tandtekniker framställer en gipsmodell. Med hjälp av denna framställer sedan tandteknikern ett porslinsinlägg som passar i form och färg med den egna tanden.

Porslinsinlägget på gipsmodellen:

bild21.gif

Inlägget provas sedan på plats i munnen. Om det passar bra etsas tand och inlägg med en syra, detta för att ge fäste åt det mycket tunna lager av plastcement som fäster inlägget vid tanden.

Inlägget cementerat på tanden:

bild20.gif

Under tiden mellan avtryck och fastsättning av inlägget, cementering, får man som skydd en provisorisk fyllning.

Kommentera